Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

20:14
9974 58d0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaohmydeer ohmydeer
20:14
9153 cf89 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaohmydeer ohmydeer
20:08
9164 4dd6
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaohmydeer ohmydeer
19:56
0861 3071
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaohmydeer ohmydeer
19:41
1427 279c
Reposted fromsmacznazupka smacznazupka viaslodziak slodziak
19:25
1725 c9ab
Reposted fromMySecondLife MySecondLife viaslodziak slodziak
19:22
6193 bf82 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslodziak slodziak
18:13
Reposted fromlaluna laluna
18:12
Reposted fromlaluna laluna viatosiaa tosiaa

November 27 2016

10:37
3705 7700 500
Reposted frombluuu bluuu viagdziejestola gdziejestola
10:23
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna
10:23
8791 dc12 500
10:19

To, że jesteśmy w dupie, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać.

— — Stefan Kisielewski
Reposted fromhabae habae viaxvou xvou
10:19
Kobiety są w stanie wybaczyć tysiąc pięćset na rękę. Kobiety są w stanie dużo wybaczyć mężczyznom pod warunkiem, że ich kochają. Kobiety są w stanie wszystko zrobić dla miłości. Ale zawsze są rozczarowane brakiem zainteresowania.
— Piotr C.
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viaxvou xvou
10:18
10:18
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaxvou xvou

November 24 2016

18:26
7866 6dc2 500
18:25
Odwraca się do mnie z uśmiechem. Jak On się ładnie uśmiecha: prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajasminnie jasminnie
18:25
6716 f036 500
Reposted fromrol rol viajasminnie jasminnie
18:24

- Zaczynamy szkolenie pt. "Jak zarobić milion w jeden dzień". Ilu jest was na sali?
- Tysiąc!
- A ile kosztował bilet?
- Tysiąc!
- Bardzo dziękuję. Koniec szkolenia.


— krótka bajka o coachingu
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viajasminnie jasminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl