Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2020

0853 bbbd 500
Reposted frombearded bearded viawartimenovelty wartimenovelty
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4331 bb95 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
9023 53a8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaharridan harridan

December 27 2019

3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0854 2440 500
Reposted fromprzegrany przegrany viatwice twice
6422 f232
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatwice twice
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
9859 9660 500
Witcher, s01e08
Reposted fromciarka ciarka

November 03 2019

2209 c35c 500
Reposted fromrisky risky viaaliciaem aliciaem

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaciarka ciarka
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaciarka ciarka
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

October 28 2019

October 16 2019

Budzeni pocałunkiem wstają z łóżka właściwą nogą.

— Lidia Jasińska
5971 a875 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
2209 c35c 500
Reposted fromrisky risky viaaliciaem aliciaem
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl